Круглий стіл

Шановні колеги!
Державний історико-культурний заповідник
«Поле Полтавської битви»

проводить ювілейний десятий круглий стіл,
присвячений 169-й річниці від дня народження І.Ф.Павловського
Для обговорення на засіданні круглого столу пропонується така тематика :
- Полтавська битва: нові факти і дослідження.
- Полтавська битва: війна пам’ятей.
- Інтелектуальна еліта Полтави кінця ХІХ – початку ХХ століття та їх нащадки.
- Фундатори музейних колекцій та музейна справа на Полтавщині.
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі круглого столу

74582179_2505064266245386_3170807585351663616_o


Під час реєстрації просимо подати матеріали в електронному вигляді, які будуть оприлюднені на сайті заповідника battle_poltava.org.ua з урахуванням наступних вимог:
1. Обсяг роботи: 4-10 сторінок тексту набраного у текстовому редакторі Word (шрифт Тimes New Roman), 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5.
2. Поля: зліва - 2,5 см, справа - 2 см, зверху - 2 см, знизу - 2 см.
3. Оформлення списку «Джерела та література»: 14 кегль, інтервал – 1, посилання у тексті на джерела та літературу робити у квадратних дужках (наприклад [1, с.12]) відповідно до списку використаних джерел та літератури, розміщених за абеткою наприкінці тексту.
4. Ілюстрації (фото): подавати в електронному варіанті в форматі ТІF (300 dpi) або JPEG з підписами та посиланнями до них у тексті (обов’язково).
5. Відомості про автора подаються наприкінці статті після списку «Джерела та література»: П.І.Б. автора; місце роботи або навчання; посада автора; вчене звання; науковий ступінь; електронна адреса.
Стаття та відомості про автора повинні бути в одному файлі.
Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.
Телефон для довідок 066 573 31 82 - Шендрик Людмила Кирилівна, заступник директора з наукової роботи ДІКЗ «Поле Полтавської битви"

Місце

Початок: 17 січня 2020, 11:00
Закінчення: 17 січня 2020, 13:00

Місце: Музей історії Полтавської битви

На карті