VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»запрошує науковців, науково-педагогічних працівників, фахівців-практиків, докторантів, аспірантів, учителів, здобувачів вищої освіти до участі у VІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю«ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»Конференція відбудеться 19 листопада 2020 року, за підсумками роботи якої заплановано видання електронного збірника матеріалів конференції.Онлайн реєстрація за посиланням.Тематичні напрями роботи конференції:1. […]

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
запрошує науковців, науково-педагогічних працівників, фахівців-практиків, докторантів, аспірантів, учителів, здобувачів вищої освіти до участі у VІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю
«ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
Конференція відбудеться 19 листопада 2020 року, за підсумками роботи якої заплановано видання електронного збірника матеріалів конференції.Онлайн реєстрація за посиланням.
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Інноваційні технології фізичної терапії та ерготерапії.
2. Передовий досвід підготовки фахівців з фізичної терапії та ерготерапії.
3. Оздоровчі аспекти фізичної культури, спорту та рекреації.
4. Сучасні здоров’язбережувальні технології в освіті та популяризація здорового способу життя.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська.Для участі у конференції необхідно до 10 листопада 2020 р. (включно) надіслати на електронну адресу kafedra2018@meta.ua такі матеріали:

  • заявку учасника по кожному з авторів тез доповідей;
  • тези доповідей до збірника матеріалів конференції;
  • скановану копію (або фото) квитанції про сплату організаційного внеску.

За бажанням авторів може бути подана стаття до збірника наукових праць «Гуманітарний вісник Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», оформлена згідно з вимогами редакційної колегії збірника.Організаційний внесок за участь у конференції 200 грн (програма, сертифікат учасника та збірник матеріалів конференції в електронному вигляді). Для докторів наук та іноземних учасників участь у конференції безкоштовна.
Кошти переказувати на рахунок
IBAN: UA778201720313201002201009727
Свідоцтво платника ПДВ №2399291
ІПН 020711016348
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 02071100
Призначення платежу: за участь у конференції кафедри фізичної терапії та ерготерапії (вказати ПІБ)ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Текст у редакторі Word, обсяг 1-2 сторінки, розмір сторінки А4, поля з усіх боків по 2 см, міжрядковий інтервал 1,0, шрифт Times New Roman, 14 кегль, абзацний відступ 0,7. Текст набирається без перенесень, на всю ширину сторінки.

19

Листопада