wivL0t7qETEHUXJk

Адвокатка Яніна Мільгевська проаналізувала законність дій новообраної влади в своєму блозі.

Підстави звільнення Олександра Мамая

Прийняття на службу та звільнення з посади міського голови здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Так, відповідно до законодавства, питання дострокового припинення повноважень голови міської ради регулюється ст. 79 Закону. Ця стаття встановлює перелік підстав, за якими міський голова може бути достроково звільнений з займаної посади, а саме:

 1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

 2) припинення його громадянства;

 3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

 3-1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

 4) відкликання з посади за народною ініціативою;

 5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

 6) його смерті.

Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Окрім того, мера можна достроково звільнити у випадках, коли у країні починається війна («Про військово-цивільні адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану»).

Тільки через вищеперераховані причини можна звільнити міського голову. І це звільнення, за наявності вказаних підстав, має відбуватися за чітко визначеною процедурою, яка передбачається як Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», так і регламентом міської ради.

Чи законно?

Першим питанням, яке необхідно визначити, для обґрунтування законності звільнення – це фактична наявність підстави звільнення. Відповідно, необхідно мати документальне підтвердження тієї чи іншої підстави (заяву про звільнення; наявність документів, що підтверджують вихід із громадянства України; вирок або рішення суду у відповідності до п.п. 3, 31, 5 ч. 1 ст. 79 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»; свідоцтво про смерть; наявність рішення про внесення пропозицій щодо відкликання міського голови за народною ініціативою, прийняте на зборах виборців у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», проте з певними особливостями, порядку).

Інша ситуація з фактом порушень Конституції та законів України, права громадян та не забезпеченням наданих міському голові повноважень, як у цьому випадку. Так, відповідно до ч. 9 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій міського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради, Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільського, селищного, міського голови.

Отже, факти порушення Конституції та законів України, разом з іншим, мають бути встановлені у судовому порядку. Лише тоді у міської ради є документальна підстава звільнити міського голову з займаної посади. Звернімо увагу, що Законом не встановлено повноважень міської ради стосовно встановлення фактів порушення Конституції та законів України. Таким чином, ухвалення міською радою рішення про дострокове припинення повноважень її голови можливо лише після отримання нею рішень суду про визнання розпоряджень чи дій міського голови незаконними.

Згідно із ч. 11 ст. 79 Закону повноваження міського голови припиняються достроково, мер звільняється з посади з підстав, зазначених в абзаці першому частини другої цієї статті, – з дня прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень.

Прийняття рішення про дострокове звільнення міського голови має відбуватися у встановленому процесуальному порядку, який визначається регламентом міської ради. Так, ст. 79 Закону встановлено, що процесуальною формою є рішення міської ради, яке приймається на її сесії. Відповідно, порядок проведення сесій Полтавської міської ради відбувається відповідно до її Регламенту.

Рішенням Полтавської міської ради від 25 грудня 2015 року на позачерговій другій сесії сьомого скликання, у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» було затверджено Регламент Полтавської міської ради сьомого скликання (далі – Регламент).

Відповідно до п. 2 Розділу ІІІ Регламенту сесії Ради скликаються Полтавським міським головою, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Про скликання сесії міський голова, а у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» – секретар Ради видає розпорядження, а інші суб’єкти, яким чинним законодавством надано право скликати сесії або секретар Ради у інших випадках, окрім передбачених ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» – рішення про скликання сесії. Розпорядження та рішення про скликання сесії реєструються та зберігаються у секторі протоколу відділу загальних питань Полтавського міськвиконкому.

Таким чином, сесія міської ради має скликатися або проводитися виключно  головою міської ради, а в виняткових випадках (коли голова міської ради вже звільнений з посади) такі повноваження має секретар міської ради або депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину її загального складу або постійною комісією Ради.

Міський голова зобов’язаний також скликати сесію Ради за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради. Вказана пропозиція має бути підписана всіма депутатами та відповідати іншим встановленим у Регламенті вимогам.

Так, Регламентом встановлюється строк щодо пропозиції не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради – з дня наступного за тим, в який ця пропозиція надійшла.

До такої пропозиції в обов’язковому порядку додаються: протокол зборів не менш як однієї третини депутатів Ради від загального її складу, на яких було ініційовано внесення пропозиції щодо скликання сесії. Вказаний протокол повинен бути підписаний головою, секретарем цих зборів та містити дату й місце їх проведення; проекти рішень Ради щодо питань, які пропонуються депутатами для розгляду Радою.

Вказані проекти розробляються відповідним відділом виконавчих органів Ради, після чого передається на розгляд юридичному управлінню, яке здійснює перевірку проекту.

Відповідно до п. 2.13. Регламенту проекти рішень візуються секретарем міської ради, першим заступником, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів (юридичні питання), начальником юридичного управління, розробником проекту рішення. Проекти рішення, які не ґрунтуються на чинному законодавстві або містять положення, що порушують чинне законодавство, повертаються на доопрацювання розробнику проекту.

Проекти рішень оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

Втім, на офіційному сайті Полтавської міської ради відсутнє вказане рішення сесії або проект такого рішення, так само як і проект рішення про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради відсутні, що не дає змоги провести повний юридичний аналіз вказаної ситуації.

Відповідно до інформації з сайту інтернет-видання «Полтавщина» апарат міської ради відмовляється приймати та реєструвати відповідні рішення сесії, а тому доступ до вказаних документів через офіційні електронні джерела є неможливим.

Проекти рішень із зауваженнями юридичного управління виносяться на засідання Ради після попереднього розгляду їх міським головою. На підставі поданих матеріалів, після формування порядку денного сесії апарат міської ради готує проект розпорядження міського голови із зазначенням порядку денного сесії Ради.

Відповідно до п. 5.1 Регламенту встановлено, що проекти рішень Ради до її пленарного засідання розглядаються постійними комісіями, Погоджувальною радою, а також секретарем Ради, відповідним(и) заступником(ами) Полтавського міського голови, юридичним управлінням та іншими виконавчими органами Ради, до відання яких відноситься питання, з якого приймається рішення Ради.

Таким чином, проект рішення Полтавської міської ради перед прийняттям має пройти процес розробки та перевірки, проте відомості стосовно того, що здійснювалися передбачені Регламентом дії щодо розробки та розгляду проекту – відсутні.

Окрім того, попри те, що в регламенті не вказано, який максимальний строк для оголошення перерви у пленарному засіданні, виходячи із засад розумності, а також того, що в п.п. 6.15., 6.19., 6.20., встановлюються перерви у 2 години, 3 години та 2 робочі дні, встановлення перерви у понад 2 тижні навряд чи можна назвати такою, що відповідає духу закону.

Таким чином, вказаний проект рішення Полтавської міської не був розроблений у відповідності до всіх вимог закону, оскільки: по-перше, не є мотивованим у розумінні відсутності фактичних доказів порушення Полтавським міським головою Конституції або законів України, неналежного виконання своїх обов’язків; по-друге, не є належним чином процесуально розробленим та перевіреним, обговореним у комісіях Полтавської міської ради.

Для того, щоб усі ці події відбувалися законно, процедура припинення повноважень міського голови повинна проходити із дотриманням вимог ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування».

Першою вимогою є наявність задокументованих та визнаних як такі правопорушень Конституції та законів України (тобто дій або бездіяльності), що вчинені міським головою. При цьому слід пам’ятати, що основним принципом юридичної відповідальності є її індивідуалізація, тобто за загальним правилом одна особа не може відповідати за злочинні або протиправні дії іншої особи. Таким чином, для того, щоб мати юридичні підстави звільнення Полтавського міського голови Олександра Мамая, необхідні рішення про притягнення його до юридичної відповідальності за протиправні дії або бездіяльність, винесені компетентним органом у встановленому законом порядку.

Другою вимогою є дотримання процедури прийняття рішень сесією Полтавської міської ради, що встановлена у її Регламенті. Відповідно до п. 11.2 Розділу 2 Регламенту передбачається такий порядок: рішення про скликання сесії приймається на зборах депутатів Ради, які становлять не менш, як одну третину від її загального складу та подається разом з проектами рішень Ради з усіма питаннями її порядку денного до апарату Полтавської міської ради депутатом(ами), якому(им) це було доручено на зборах. Разом із зазначеним рішенням та проектами рішень Ради до апарату Полтавської міської ради подається протокол зборів депутатів. Проект рішення Ради перед прийняттям має пройти процес розробки та перевірки, де до її пленарного засідання розглядається постійними комісіями, Погоджувальною радою, а також секретарем Ради, відповідним(и) заступником(ами) Полтавського міського голови, юридичним управлінням та іншими виконавчими органами Ради, до відання яких відноситься питання, з якого приймається рішення Ради, і лише після цього має включатися до порядку денного.

За умов дотримання вказаних матеріальних і процесуальних норм таке припинення є законним.

Наразі важко робити якісь висновки, проте, виходячи з позицій сторін, в тому числі Олександра Мамая, який вказав, що готовий провести сесію Ради за умови дотримання встановленого Регламентом порядку прийняття рішень ради, а також Олександра Шамоти та Андрія Матковського, які допускають можливість співпраці з опонентами, то вказаний політичний конфлікт можливо вирішиться у цивілізований спосіб.