Правила користування блоком “Збір коштів”

Загальні правила

Напрямок «ЗБІР КОШТІВ» інтернет-ресурсу ЗМІСТ (zmist.pl.ua) є невід’ємною частиною всього ресурсу та має на меті розвиток територій та громад міста Полтава шляхом реалізації соціально-економічних проектів та допомоги у зборі коштів на реалізацією проектів, ідей та ініціатив.

«ЗБІР КОШТІВ» – фандрайзингова платформа (надалі – «Платформа»), за допомогою якої користувачі сайту можуть пожертвувати кошти на той проект, який вони вважають корисним та важливим, або розпочати збір коштів для реалізації власного проекту, за умови відповідності проекту цілям та критеріям Платформи, додержання чинних Основоположних правил роботи Платформи (надалі – Правила). Відносини, що виникають між сторонами в процесі роботи Платформи, врегульовано даними Правилами.

Ці Правила визначають принципи та процедури діяльності Платформи, відносини між Організацією та Учасниками (Ініціаторами проектів, Донорами, Виконавцями) щодо реалізації задекларованих Платформою соціально-економічних проектів (далі – «Проектів»), порядок розміщення та модерації проектів, процедури збору коштів, звітності щодо їх використання, інше.

Дані правила є обов’язковими для ознайомлення та додержання. Участь у Платформі в будь-якому вигляді автоматично передбачає згоду на виконання даних Правил в цілому та кожного їх пункту окремо на всіх етапах співробітництва із Платформою. Не погодження із Правилами або з будь-яким із положень даного документу означає заборону користуватися Платформою.

Основні терміни та визначення

Платформа – віртуальний сервіс, розділ на базі інтернет ресурсу http://zmist.pl.ua створений з метою ініціювання, підтримки та реалізації суспільно-корисних проектів у місті Полтаві.

Проект – суспільно важлива ідея або ініціатива, що належить Автору Проекту та була розміщена на Сайті, яка має соціальну цінність та передбачає розвиток території або громади, вирішення певної соціальної або суспільної проблеми.

Учасник – будь-яка особа, яка звернулась до інформаційних матеріалів та сервісів Платформи шляхом відвідування Платформи, зробила пожертву або подала проект для збору коштів на Платформі.

Підтримка Організації – надання Учасникам технічних можливостей Платформи, її сервісів та функцій для обміну інформацією, спілкування шляхом розміщення контенту, у тому числі: отримання інформації про Проекти. Підтримки того чи іншого Проекту шляхом вчинення внеску на користь Проекту або допомоги у його реалізації.

Обліковий запис (Акаунт) – сукупність наданої користувачем інформації, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи та дозволяє відвідувачу перейти в статус зареєстрованого Учасника.

Ініціатор Проекту (Автор Проекту) — дієздатна, повнолітня особа, яка створила обліковий запис на Платформі, ініціювала та контролює процес реалізації власного проекту, веде звітність щодо реалізації проекту, з якою Організація укладає договір і яка зобов’язується реалізувати Проект відповідно до укладеного договору.

Виконавець Проекту – особа, на яку покладено обов’язок реалізації (виконання) проекту або його складової частини. Виконавцем може безпосередньо виступати Ініціатор Проекту або його уповноважена особа. Виконавець проекту визначається в процесі укладення договору між Організацією та Ініціатором проекту, та погоджується Організацією.

Адміністрація Проекту – відповідальна особа за весь процес реалізації проекту від початку подання проетної пропозиції до повної реалізації проекту. До складу Адміністрації Проекту входять: Ініціатор Проекту та Виконавець Проекту або їхні уповноважені особи. До складу Адміністрації проекту також входять уповноважені представники Організації.

Контент – інформаційне наповнення сторінок Платформи, будь яка інформація та об’єкти: тексти, фотографії, відео, графічні зображення, посилання та інше.

Донор (Спонсор) – Учасник Платформи, який здійснює спонсорський Внесок на користь обраного ним Проекту за допомогою Організації та Платформи.

Внесок – грошова сума, яка вноситься Донором на спеціально створений банківський рахунок Організації з метою її подальшого перерахування на користь обраного Донором Проекту.

Уточнений план реалізації Проекту – детальний, розгорнутий у часі, збалансований за ресурсами і виконавцями, взаємозв'язаний перелік інструкцій, планів заходів та їх послідовність, спрямовані на досягнення кінцевого результату Проекту.

Умови користування Платформою

Основна суть функціонування Платформи – реалізація спільно з громадянським суспільством різноспрямованих соціально-економічних, суспільно важливих проектів завдяки допомозі в залученні грошових коштів на реалізацію цих проектів.

Усі Внески здійснюються будь-якою дієздатною фізичною особою або юридичною особою за їх власним бажанням.

Умови користування Платформою поширюються на всіх Учасників.

Реєстрація є обов’язковою умовою для повноцінного використання сервісів, функції та служб Платформи. Після успішної реєстрації для Учасника автоматично створюється персональний кабінет та надається доступ до Акаунту. Реєстрація на Платформі є безкоштовною.

Ставши Учасником Платформи після реєстрації, Учасник дає свою згоду на направлення йому інформаційних повідомлень, додаткової інформації про Платформу, її ресурси та функції.

Інформація, що міститься на Платформі, є актуальною на дату їх складання. У разі виникнення обставин, що потягли за собою зміну актуальності або достовірності даних, Учасник повинен повідомити про нові обставини адміністраторів Платформи. Платформа не гарантує оперативної зміни відповідної інформації у зв'язку зобставинами.

Усі відносини, що виникають у зв’язку з використанням Платформи, регулюються діючим в Україні законодавством та діючими нормативно-правовими актами. У разі, якщо законодавство країни проживання або перебування Учасника забороняє участь у Програмі з будь-яких причин, Учасник повинен утриматися від участі в Програмі.

При виконанні даних Правил, Учасник має право отримувати інформацію, розміщену на Платформі, підготувати та розмістити на Платформі свій авторський проект (після модерації проекту Організацією), поширювати інформацію про проекти та діяльність Платформи, перерахувати грошові кошти на підтримку того чи іншого Проекту, за допомогою доступних на Платформі механізмів вести контроль за використанням грошових коштів Організацією для реалізації Проектів.

За всі дії, вчинені на Платформі або за її допомогою, Учасник несе самостійну відповідальність відповідно до законодавства України. Учаснику забороняється використання Платформи в незаконних цілях та цілях власного збагачення або інших осіб. Учасник користується Платформою на власний ризик та під власну відповідальність.

Адміністрація Платформи може на свій розсуд обмежити доступ до окремих функцій Платформи або заборонити користування Платформою в цілому або окремим Учасникам. Доступ до користування сервісами Платформи може бути обмеженим або заблокованим внаслідок технічних несправностей.

Адміністрація Платформи має право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Правила. Усі внесені до Правил зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Правил.