Процеси децентралізації в Україні беруть початок ще з часів встановлення незалежності нашої держави та продовжуються дотепер.

Ратифікація Україною Європейської хартії місцевого самоврядування (далі – Європейська Хартія) у 1997 році заклала підґрунтя для майбутніх реформ. Зважаючи на частину першу статті 12 Європейської Хартії, Україна вважає для себе обов'язковим для дотримання частини першої статті 3. У ній йдеться про те, що місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування регулювати та керувати суттєвою часткою публічних справ під власну відповідальність та в інтересах місцевих.

З 1991 року у селах поменшало на 2,5 мільйони людей, а кількість сільських населених пунктів скоротилася на 348 одиниць. Разом з тим кількість сільських рад збільшилась на 1 тис. 67 одиниць (дані Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року №333-р).

Така тенденція, вважаю, може призвести до фактичного вимирання сільських територій та не має нічого спільного з поняттями розвитку чи удосконалення.

Дані зміни зумовлені неспроможністю місцевої влади задовольнити потреби населення в отриманні якісних послуг, створювати сприятливі умови для життя, розвитку та самореалізації, а також належного захисту прав своїх жителів.

Це пов’язано із неналежним функціонуванням місцевої влади, не створенням комунальних підприємств та відсутністю бюджетних установ, що призводить до дотаційності сільських територій та їхньої неспроможності виконувати повноваження, які дає закон.

Питання дотаційності сільських територій, на мою думку, заслуговує окремої уваги. Річ у тому, що постійна потреба у використанні дотацій потребує додаткового навантаження на державний бюджет та стримує розвиток міст та великих селищ.

Своєю чергою, відсутність коштів та неспроможність громади ефективно їх залучати відображається на дорогах, школах, лікарнях, закладах культури, освітленні тощо. Незадовільний стан цих об'єктів негативно впливає на життя людей та призводить до погіршення демографії та стрімкий розвиток урбанізації.

Основними ж напрямками децентралізації в Україні потрібно визначити наступні:

  • створення територіальних громад, шляхом застосування механізмів їх добровільного об’єднання;
  • передача повноважень від центральних органів влади до місцевих;
  • передача фінансових ресурсів від органів державної влади до органів місцевого самоврядування для забезпечення можливості створення ефективних механізмів для задоволення потреб громадян та можливості ухвалювати ефективні управлінські рішення для розвитку територій.

Як процеси децентралізації впроваджувалися на Полтавщині?

Рішенням Полтавської обласної ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №995 «Про перспективний план формування територій громад Полтавської області (в новій редакції)» схвалено Перспективний план формування територій громад Полтавської області.

Згідно з рішенням першого пленарного засідання двадцять сьомої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 17.09.2019 № 1155 затверджено внесення змін до Перспективного плану формування територій громад Полтавської області, відповідно до якого передбачається створення 81 об’єднаної територіальної громади, надалі кількість скоригували.

Наразі на території Полтавської області створили 60 територіальних громад. Сама ж Полтавська міська громада об’єднала 11 рад, а це 46 населених пунктів.

Позитивні зрушення чи кроки в нікуди?

Особисто для мене реформа децентралізації є виключно позитивним досягненням, якого потребувала наша країна і Полтавщина зокрема.

У першу чергу варто наголосити, що створення Полтавської міської об’єднаної територіальної громади не означає розширення меж міста чи ліквідацію сіл, населені пункти зберігають свій статус та межі. Позитивним є формування спільного бюджету, а саме надходження акцизного та земельного податку, податку з доходів фізичних осіб з територій приєднаних сільських рад, який наразі акумулюється в бюджеті Полтавського району. Та можливість ефективно використовувати спільний бюджет для задоволення потреб жителів, сприяти розвитку території.

Окремою перевагою вважаю за необхідне виокремити питання землі. Оскільки передача повноважень з розпорядження землями державної власності в комунальну власність територіальної громади сприятиме ефективному прийняттю рішень виключно в інтересах та на благо громади для досягнення позитивного економічного ефекту, наповнення місцевого бюджету та використання отриманих ресурсів для підвищення рівня життя.

Сподіваюся, що новообране керівництво Полтавської міської об’єднаної територіальної громади прикладе максимум зусиль для реалізації наданих повноважень виключно в цілях забезпечення розквіту нашої громади.