Юрій Кращенко_2

За останні три роки інституційний аудит став інструментом розвитку та вдосконалення закладів загальної середньої освіти нашої країни. Ця процедура прийшла на зміну атестації шкіл та стала «дороговказом» для керівників закладів на шляху до якісної освіти.

Пандемія COVID-19 внесла свої корективи у впровадження нових механізмів співпраці держави й закладів освіти у розбудові якісної освіти. Попри це, у 2020-2021 роках Державною службою якості освіти України (далі – Служба) проведено 338 інституційних аудитів, з них 268 – за ініціативи самих директорів шкіл.

Проаналізувавши результати проведених інституційних аудитів, Служба виокремила певні тенденції щодо забезпечення якості освітньої діяльності шкіл. Наприклад, позитивним виявом стало те, що у більшості з відвіданих закладів загальної середньої освіти вчителі впроваджують інноваційну діяльність, зосереджують увагу не тільки на знаннях, а й на їх практичному застосуванні. Яскраво простежується й використання педагогіки партнерства на уроках, а також у спілкуванні з батьками учнів. Все це є показниками того, що українська освіта поступово, але впевнено розвивається та вдосконалюється.

Під час інституційного аудиту вивчається та оцінюється освітнє середовище школи, наскільки воно є комфортним, безпечним та доступним для всіх учасників освітнього процесу. Окрім цього, експертами вивчається професійна майстерність вчителів, у тому числі прозорість та доброчесність оцінювання результати навчання учнів. Без уваги фахівців Служби не залишається й уміння керівництва школи організовувати освітній процес, вести шкільну документацію згідно з чинним законодавством. Кожен з напрямів, за якими відбувається оцінювання, мають чітко визначені вимоги та критерії.

Для того, щоб максимально об’єктивно оцінити діяльність школи, експерти під час інституційного аудиту співставляють інформацію, отриману з різних джерел: опитування учасників освітнього процесу, спостереження за освітнім середовищем та уроками, аналіз шкільної документації.

Висновок, що надається керівнику закладу освіти після інституційного аудиту, містить не тільки аргументоване словесне оцінювання, а й рівневу оцінку по кожному з напрямів. За результатами проведених інституційних аудитів найбільш високі показники отримані за напрямом «Управлінські процеси закладу освіти», найбільш низькі – за напрямами: «Освітнє середовище закладу освіти» та «Система оцінювання результатів навчання учнів».

Важливим є те, що під час інституційного аудиту експерти виявляють як позитивні тенденції, так і зони розвитку закладу.

Наприклад, майже у половині шкіл, в яких навчаються учні з особливими освітніми потребами, не облаштовано ресурсну кімнату, а близько третини шкіл мають проблеми із Інтернет-зв’язком. Можливі шляхи вирішення проблемних моментів запропоновані у Рекомендаціях, складених за результатами інституційного аудиту. Вони оприлюднюються на сайті як школи та її засновника, так і Служби, в рубриці «Результати оцінювання, перевірок, вивчень».

У Полтавській області за 2020 – 2021 роки управлінням Служби було проведено 15 інституційних аудитів: 7 – у сільській місцевості та 8 – у міській. За цей час управління Служби залучило до співпраці під час інституційних аудитів понад 60 зовнішніх експертів, які попередньо пройшли навчання. Експерти, – освітяни із різних закладів освіти Полтавщини, – відвідали та проаналізували понад 1300 уроків у школах області. Неабияк допомогли оцінити освітню та управлінську діяльність своєї школи й учні, їхні батьки та вчителі. Всього до анкетування учасників освітнього процесу у 2020 – 2021 роках вдалося залучити 5130 респондентів з різних шкіл.

Через збройну агресію російської федерації та війну проведення інституційних аудитів призупинено. Однак Служба та її територіальні органи продовжують надавати консультаційну допомогу щодо організації освітнього процесу у закладах освіти під час воєнного стану. На сайті Служби створено відповідний розділ.

Управління Державної служби якості освіти у Полтавській області приймає звернення громадян за телефонним номером «гарячої лінії» 050 211 18 45 з питань дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Фахівці управління здійснюють також моніторинг дотримання місцевими органами управління в сфері освіти та закладами освіти вимог законодавства, в тому числі щодо прав учасників освітнього процесу та державних гарантій в умовах воєнного стану.