Prudka_2

Верховна Рада України робить успішні кроки для продовження реалізації земельної реформи.

Народними депутатами прийнято законопроект №2195 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони» в рамках якого запроваджуються принципово нові підходи до питання продажу земельних ділянок та прав на них.

Основними новелами є:

  • передача земельних ділянок державної та комунальної форми власності, а також прав на них виключно шляхом проведення аукціонів через електронну торгівельну систему;
  • збільшення гарантійного внеску для учасників торгів;
  • обмеження максимального розміру земельної ділянки, що може становити не більше 20 га;
  • стартова ціна не може бути меншою від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки.

Зазначені нововведення спрямовані на забезпечення прозорості процедури торгів та максимальну мінімізацію корупційних ризиків.

Електронні аукціони будуть проводитися на підставі договорів про організацію та проведення земельних торгів. Організаторами таких торгів можуть бути як фізичні особи, які володіють на праві приватної власності земельними ділянками, так і органи державної влади чи місцевого самоврядування, які відповідно до законодавства наділені правом розпорядження земельними ділянками щодо яких планується проведення аукціону чи державні/приватні виконавці.

Збільшення розміру гарантійного внеску до 30% від стартової ціни продажу створює додаткові гарантії для організатора, оскільки таким чином можливо зрозуміти платоспроможність учасника.

Проведення земельних аукціонів виключно в електронній формі, в першу чергу, дає можливість для прийняття участі всіх бажаючих, оскільки не передбачає необхідності з’являтися в місце їх проведення можливість та контактувати з іншими учасниками, що є досить актуальним в часи пандемії.

По-друге, кожен бажаючий зможе слідкувати за процесом проведення торгів в режимі реального часу в мережі Інтернет. Тим самим інформація щодо розпорядження землями стає максимально відкритою та доступною. А підписання договорів за допомогою електронних цифрових підписів спрощує порядок їх укладення та виключає будь-які бюрократичні процедури та ходіння по кабінетам.

У рамках вже прийнятого законопроекту №2194 переважне право на викуп означає, що суб’єкт переважного права має переважне право на придбання земельної ділянки у власність у разі її продажу, за умови що він сплачує ціну, за якою продається така земельна ділянка, а в разі продажу через електронний аукціон – за умови, що він виконав вимоги до учасника земельних торгів та погоджується на сплату рівної цінової пропозиції, що є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.

Отже, враховуючи що відкриття ринку земель вже близько, з 1 липня 2021 року це зможуть зробити виключно фізичні особи, ухвалення законопроекту №2195 було дійсно актуальним, необхідним та своєчасним для роз'яснення нових механізмів та можливостей.