wOIb4mP99MSuBuLo

Ми зневірилися та не довіряємо жодним заявам і намірам представників місцевої влади про будь-які рішення проблеми накопичення відходів на Макухівському сміттєзвалищі.

Нас дістало свідоме ігнорування та свідома бездіяльність Полтавської міської ради у вирішенні екологічного лиха під Полтавою, відсутністю в місті цивілізованого повноцінного комплексу сортування, збирання та перероблення відходів.

Я особисто вірю, що впровадження цивілізованого процесу поводження з відходами, а саме окремий збір, сортування та повторне перероблення відходів – великий крок до створення громадського суспільства. Але з року в рік по цьому питанні в місті абсолютно нічого не робиться.

Для привернення уваги громадськості до судового процесу до  Полтавської міської ради щодо захисту права на чисте довкілля, яке гарантує ст. 50 Конституції України, оприлюднюємо наш позов.

Цим позовом можуть користуватися активні, свідомі громадяни в інших містах України, яким не байдуже забруднення довкілля.

Також оприлюднюємо надані Полтавським міськрайонним відокремленим підрозділом лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України» протоколи дослідження питної води на нітрати за 2014–2018рр., де зафіксовано, що проби питної води, які взяті на межі санітарно-захисної зони між с. Макухівка Полтавського району та сміттєзвалищем, не відповідають ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги, призначеної для споживання людиною» за вмістом нітратів та рекомендовано не вживати вагітним та дітям до 3-х років.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

про визнання незаконною бездіяльності органів місцевого самоврядування

та зобов’язання вчинити дії

Відповідно до абз. 2 ст. 1 Закону України «Про відходи» від 5 березня 1998 року №187/98-ВР, відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Відповідно до абз. 23 ст. 1 Закону України «Про відходи», побутові відходи – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та  нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

Відповідно до абз. 24 ст. 1 Закону України «Про відходи», тверді відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням;

Термін «відходи» використовується і в інших нормативно-правових актах.

Так, у Постанові Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. №541 «Про внесення змін до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», наводиться таке визначення:    

Ремонтні відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;

Згідно наказу №145 від 17.03.2011 року Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць», передбачено термін: 

Органічна складова побутових відходів – залишки побутових відходів (продуктів харчування, паперу, текстилю тощо), що складаються з органічних речовин, які піддаються процесам біологічного розпаду (гниття);

В статті 1 Закону України «Про відходи» визначено термін «утилізація відходів» – використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;

02 жовтня 2012 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами». Завдяки цьому нормативно-правовому акту, у Законі України «Про відходи» з’явився п. і статті 32 Заходи щодо обмеження та запобігання негативному впливу відходів, у якій зазначено що забороняється: з 1 січня 2018 року захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів.

Згідно частини другої, третьої статті 35-1, ""Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання твердих побутових відходів.

Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, спеціально обладнаними для цього транспортними засобами"".

Згідно Закону України «Про відходи» п. 6 статті 33, забороняється змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія. Саме ця стаття зобов’язує Полтавську міську раду організувати процес окремого збору та утилізацію сміття, як вторинної сировини ще з 1998 року.

Згідно пункту 3 «Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» затверджені Постановою КМУ від 10.12.2008 року №1070, Власники або балансоутримувачі житлових будинків, земельних ділянок укладають договори з особою, яка визначена виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.

Згідно пункту 1.5 ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основи проектування, прийняттю на полігон твердих побутових відходів, які можуть бути вторинною сировиною (за наявності можливості її утилізації)

Відповідно до ч. 55 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами відноситься до виключної компетенції місцевих рад.

Таким чином обов’язок щодо організації процесу по збиранню та перевезенню побутових відходів, покладається на органи місцевого самоврядування.

На сьогоднішній день Полтавською міською радою грубо порушуються права інших міста Полтави, оскільки не виконуються норми закону «Про відходи», а саме невиконання п. і статті 32, частини другої, третьої статті 35-1, частини шостої 6 статті 33, щодо невиконання вимог поводження з відходами таких як:

 • Побутові відходи;
 • Органічна складова побутових відходів;
 • Ремонтні відходи;
 • Тверді відходи.

Законодавством врегульовано процес роздільного збирання, сортування та утилізацію відходів, як вторинної сировини наступними нормативними документами.

Відповідно до ст. 3 Постанови Кабінету міністрів України від 10 грудня 2008 р. №1070 «Правила надання послуг з вивезення побутових відходів» (далі Постанова) , власники або балансоутримувачі житлових будинків, земельних ділянок укладають договори з особою, яка визначена виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, та забезпечують роздільне збирання побутових відходів. Договір про надання послуг укладається відповідно до типового договору (надалі Договір), наведеного у додатку 1.

Відповідно до п. 4 Договору, для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери, у тому числі для роздільного збирання, зокрема, таких побутових відходів: полімерні відходи, скло, папір, які вивозяться виконавцем послуг за контейнерною схемою.

Згідно п.10 додатку 1 до Постанови Кабінету міністрів України від 16 листопада 2011 р. №1173, наявність спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та вивезення відходів, використання як вторинної сировини, є однією з кваліфікаційних вимог до учасника конкурсу по визначенню виконавця послуг з вивезення побутових відходів.

Відповідно до ч. 4 п. 7 додатку №2 Постанови Кабінету міністрів України від 16 листопада 2011 р. №1173 – типового договору на надання послуг із вивезення побутових відходів на певній території міста – вивезення окремого збирання, сортування та подальша утилізація або повторне перероблення відходів визначено в якості обов’язку виконавця послуг.

Згідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до виключної компетенції місцевих рад відноситься:

 • надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;
 • визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;
 • вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства.

Відповідно до ст. 30 та 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить:

 • вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;
 • затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів;
 • затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів;
 • здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;
 • визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства;
 • здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;
 • здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи.

Стаття 21 Закону України «Про відходи» також окреслює повноваження органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами. Зокрема, вказана стаття передбачає, що органи місцевого самоврядування мають забезпечити:

 • виконання вимог законодавства про відходи;
 • розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів;
 • організацію збирання і видалення побутових відходів;
 • затвердження місцевих і регіональних програм поводження з відходами та контроль за їх виконанням;
 • вжиття заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами;
 • вирішення питань щодо розміщення на своїй території об'єктів поводження з відходами;
 • здійснення контролю за раціональним використанням та безпечним поводженням з відходами на своїй території;
 • ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів;
 • сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;
 • надання згоди на розміщення на території села, селища, міста місць чи об'єктів для зберігання та захоронення відходів;
 • надання дозволів на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території селища або міста;
 • надання дозволів на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території селища або міста;
 • здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до закону.

Таким чином, практично усі функції щодо регулювання відносин у сфері поводження із відходами, в тому числі з небезпечними та побутовими відходами, відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування.

З огляду на наведені вище норми чинного законодавства, є очевидним, що питання щодо окремого збирання, сортування та подальша утилізація або повторне перероблення (оброблення) відходів в достатній мірі врегульовано законодавством, однак відповідач не виконує покладених на нього обов’язків щодо окремого збирання, сортування та подальшої утилізації або повторного перероблення відходів.

Тверді відходи на даний час вивозяться з м. Полтави на Макухівське сміттєзвалище, яке згідно відповіді від 19 березня 2018р. №0342 Комунального автотранспортного підприємства 1628  на №А01-06-02.2-04/21-1і від 03.03.2018р., не має статусу полігону.

Підтвердженням значної шкода навколишньому середовищу, порушенням ст. 50 Конституції України, моїх прав та прав інших громадян є надані Полтавським міськрайонним відокремленим підрозділом лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України» протоколи дослідження питної води на нітрати за 2014 – 2018рр.., де зафіксовано, що проби питної води, які взяті на межі санітарно-захисної зони між с.Макухівка Полтавського району та сміттєзвалищем, не відповідають ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги, призначеної для споживання людиною», за вмістом нітратів та рекомендовано не вживати вагітним та дітям до 3-х років.

Депутатом Полтавської міської ради було подано запит до начальника державної екологічної інспекції Полтавської області з метою отримання копії актів перевірок та виписаних приписів на відповідальних осіб після планових та позапланових перевірок Макухівського сміттєзвалища з 2014 року, та подано запит до начальника комунального автотранспортного підприємства КАТП-1628 з метою отримання затвердженої копії проекту та паспорта місця видалення відходів Макухівського сміттєзвалища. Жодного документу у відповідь не було отримано.

Згідно відповіді від 19 березня 2018р. №0342 Комунального автотроанспортного підприємства 1628 на №А01-06-02.2-04/21-1і від 03.03.2018р., «Полтавське КАТП-1628 проводить не захоронення, а розміщення ТПВ на Полтавському міському звалищі з перспективою подальшої переробки та сортування». Відповідна дія з відходами не передбачена вище переліченими нормативно-правовими документами, які регулюють сферу поводження з відходами.  

У відповіді 06.06.2018 №0695 начальника Полтавського комунального автотранспортного підприємства КАТП-1628 Забишного В.В. на запит депутата Полтавської міської ради Бутка Сергія Сергійовича №48 від 01.06.2018, зазначено: «За результатами розгляду депутатського запиту повідомляємо, що Полтавське комунальне автотранспортне підприємство не володіє (на будь яких підставах) майном в с.Макухівка,..», тобто КАТП-1628 не має жодних підстав захоронювати тверді побутові, органічну складову побутових відходів та ремонтні відходи. В свою чергу експлуатація Макухівського сміттєзвалища без процесу окремого збирання, сортування та подальшої утилізації або повторного перероблення (оброблення) відходів є грубим порушенням Закону України «Про відходи» п.і ст.32 та п. 6 статті 33.

Тому бездіяльність Полтавської міської ради щодо створення процесу окремого збирання, сортування та подальшої утилізації або повторного перероблення (оброблення) відходів в м.Полтава, порушує право місцевих мешканців – громадян України, на безпечне для їх життя та здоров'я навколишнє природне середовище, яке передбачено частиною а статті 9 Закону України «Про охорону навколишнього середовища».

Відповідно до ст. 16 Конституції України, держава зобов’язана забезпечувати екологічну безпеку і підтримку екологічної рівноваги на території України, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави.

Згідно ст. 50 Конституції України, кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Відповідно до ст. 55 Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до ст. 66 Конституції України, кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

Враховуючи викладене, через незаконну бездіяльність Полтавської міської ради завдається значна шкода навколишньому середовищу, що в свою чергу грубо порушує ст. 50 Конституції України, відповідно до якої, кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

З огляду на наведені норми законодавства та встановлення факту незаконної бездіяльність відповідача, завдається значна шкода навколишньому середовищу, що в свою чергу грубо порушує ст. 50 Конституції України, а отже і права позивачів як представників місцевої громади.

Реалізація суб'єктами публічної адміністрації своїх повноважень, які є законодавчо визначеними, що випливає з положень частини другої статті 19 Конституції України здійснюється в межах відповідної законної дискреції.

Під дискреційними повноваженнями слід розуміти надання органу або посадовій особі повноважень діяти на власний розсуд в межах закону. Зокрема, дискреційні повноваження полягають у тому, що суб’єкт владних повноважень може обирати у конкретній ситуації альтернативне рішення, яке є законним.

Дискреційні повноваження – це комплекс прав і зобов'язань представників влади як на державному, так і на регіональному рівнях, у тому числі представників суспільства, яких уповноважили діяти від імені держави чи будь-якого органу місцевого самоврядування, що мають можливість надати повного або часткового визначення і змісту, і виду прийнятого управлінського рішення. Також ця особа може вибирати рішення у передбачених для конкретних ситуацій нормативно-правових актах або схожих документах.

Відповідно до Рекомендацій Комітету Ради Європи N 11(80)2 щодо здійснення адміністративними органами влади дискреційних повноважень, прийнятої Комітетом Ради 11 березня 1980 року на 316-й нараді, під дискреційними повноваженнями слід розуміти повноваження, які адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто, коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин.

Тобто, коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за конкретних обставин, та яке захистить або відновить порушене право.

Але в даному випадку Полтавська міська Рада не «обирає одне із декілька законних рішень», тобто не діє в межах дискреційних повноважень, а вчиняє протиправну бездіяльність, при тому, що обов’язки з організації збирання та утилізації відходів покладені законом на неї як орган місцевого самоврядування, в імперативному порядку. 

Відповідно до абзацу 3 пункту 10.3 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду ""Про судове рішення в адміністративній справі"" від 20.05.2013 № 7, суд може ухвалити постанову про зобов'язання відповідача прийняти рішення певного змісту за винятком випадків, коли суб'єкт владних повноважень відповідно до закону приймає рішення на власний розсуд.

Так, відповідно до частини першої статті 5 КАС України, кожна особа має право звернутися до суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

За приписами частини п.4 ч.2 статті 245 КАС України, у разі задоволення позову суд може прийняти постанову про зобов'язання відповідача вчинити певні дії.

Аналізуючи дані положення Кодексу, можна дійти висновку, що законодавством передбачено право суду, у випадку встановлення порушення прав позивача, зобов'язувати суб'єкт владних повноважень приймати рішення або вчинити певні дії.

Задоволення позовної вимоги, щодо зобов’язання Полтавської міської ради виконати покладені на відповідача законодавством обов’язки, щодо організації окремого збирання, сортування та подальша утилізація або повторне перероблення (оброблення) відходів  є дотриманням судом гарантій на те, що спір між сторонами буде остаточно вирішений.

Статтею 382 КАС України передбачений судовий контроль за фактичним виконанням рішення суду, зокрема суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, може зобов’язати суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.

Відповідно частини другої статті 77 КАС, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідно до частини 1 статті 132 Кодексу адміністративного судочинства України судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Так, згідно з частиною 1 статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа.

Повідомляємо, що позивачами не подавались інші позови до Полтавського окружного адміністративного суду та інших судів України до Полтавської міської ради з тим самим предметом, ще й з тих самих підстав, а саме про визнання незаконною бездіяльності органів місцевого самоврядування та зобов’язання вчинити дії.

Заходи забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не здійснювалися.

Також, додатково повідомляємо, що додані до заяви копії документів, а саме паспорт та довідка про присвоєння РНОКПП в оригіналах наявні у Антоненка Сергія Анатолійовича.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 5, 6, 7, 19 КАС України, ст.ст. 16, 50, 55, 66 Конституції України, абз. 2 ст. 1, п.і ст.32, п.6 ст.33 Закону України «Про відходи», ч. 55 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 3 «Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» затверджені Постановою КМУ від 10.12.2008 року №1070, п. 1.5 ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основи проектування, –

Прошу:

1. Визнати незаконною бездіяльність Полтавської міської ради, щодо організації процесу окремого збирання, сортування та подальшої утилізації або повторного перероблення (оброблення) відходів, зокрема: побутових відходів; органічної складової побутових відходів; ремонтних відходів; твердих відходів.

2. Зобов’язати Полтавську міську раду організувати процес окремого збирання, сортування та подальшої утилізації або повторного перероблення (оброблення) відходів, зокрема побутових відходів, органічної складової побутових відходів, ремонтних відходів, твердих відходів шляхом затвердження регіональної програми поводження з відходами та здійснення контролю за її виконанням, укладення на конкурсних засадах необхідних договорів щодо забезпечення окремого збирання, сортування та подальшої утилізації або повторного перероблення (оброблення) відходів, та контролю за їх виконанням та/або контролю за виконанням вже укладених договорів;

3. Встановити судовий контроль за виконанням рішення шляхом зобов’язання відповідача подати у 6-місячний строк з моменту набрання рішенням законної сили подати до суду звіт про виконання судового рішення.

Додатки:

 1. Відповідь комунального автотранспортного підприємства 1628 від 19 березня 2018р. №0342 На №А01-06-02.2-04/21-1і від 03.03.2018 року.
 2. Копія наказу №5 від 10.01.2006 року Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
 3. Копія депутатського запиту депутата Полтавської міської ради Бутко Сергій Сергійович №48 від 01.06.2018 року до начальника Державної екологічної інспекції Полтавської області;
 4. Копія відповіді 14.06.2018 №1945/01-14/05-17 начальника державної екологічної інспекції у Полтавській області Осипенка Вадима Георгійовича на запит депутата Полтавської міської ради Бутка Сергія Сергійовича №48 від 01.06.2018;
 5. Копія депутатського запиту депутата Полтавської міської ради Бутка Сергія Сергійовича №47 від 01.06.2018 року до начальника Полтавського комунального автотранспортного підприємства КАТП-1628 Забишному В.В.;
 6. Копія відповіді 06.06.2018 №0695 начальника Полтавського комунального автотранспортного підприємства КАТП-1628 Забишного В.В. на запит депутата Полтавської міської ради Бутка Сергія Сергійовича №48 від 01.06.2018;
 7. Копія депутатського запиту депутата Полтавської міської ради Бутка Сергія Сергійовича №51 від 04.07.2018 року до начальника управління житлово-комунального господарства С.В. Сінельніку;
 8. Копія листа від 10.07.2018 № 01-0601/122074 від першого заступника начальника управління ЖКХ К.Малько.
 9. Лист відповідь від 19 липня 2018р.№0845 депутату Полтавської міської ради Бутко С.С. від начальника КАТП-1628 Забишного В.В. на депутатське звернення від 04.07.2018р. №51
 10. Копія протоколу дослідження питної води на нітрати, Полтавського міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України» реєстраційний номер: №920 від 30.10.2014; №108 від 19.02.2015; №745 від 23.06.2016; №1180 від 13.10.2016; №1262 від 24.11.2016р.; №69 від 09.02.2017р.; №162 від 24.03.2017р.; №507 від 18.05.2017р.; №1329 від 01.12.2017р.; №214 від 22.03.2018р.; №395 від 24.05.2018р.
 11. Копія протоколу дослідження питної води на нітрати, Полтавського міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України» №147 від 06.03.2014р.
 12. Копія протоколу дослідження питної води на нітрати, Полтавського міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України» №148 від 06.03.2014 р.
 13. Копія протоколу дослідження питної води на нітрати, Полтавського міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України» №149 від 06.03.2014 р.