22 січня, 12:01
22 січня, 12:01

Пакет медичних гарантій – це послуги у лікарнях, які ви можете отримувати безкоштовно. За це платить Національна служба здоров’я України з бюджету.

До 31 березня діятиме Програма медичних гарантій 2020 року. З 1 квітня перелік безоплатних медичних послуг розширять. У програмі є надання медичних послуг та ліків за кошти з державного бюджету.

Перелік гарантованих медичних послуг є частиною реформи медицини, що полягає у зміні системи фінансування охорони здоров’я. Тобто держава фінансує не утримання лікарень та ліжко-місць, а лікування конкретного пацієнта.

Щоб надавати медичні послуги, лікарні мають відповідати вимогам та укласти договори з НСЗУ.

Програма медичних гарантій 2020 року початково передбачала 27 пакетів медичних послуг, до яких згодом додали пакети з лікування COVID-19. Перелік гарантованих послуг включає діагностику та лікування хвороб, а також лікарські засоби, необхідні для надання допомоги. 

ЗМІСТ проаналізував пакети медичних послуг і виокремив ключову інформацію щодо кожного з них.

Первинна, екстрена та спеціалізована допомога

У пакеті  первинної медичної допомоги (ПМД) є діагностика та лікування найпоширеніших хвороб. Тут також враховане спостереження за вагітними жінками та пацієнтами з COVID-19 незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем.

До безкоштовних послуг увійшов швидкий тест на COVID-19, який можна здати під час прийому сімейного лікаря. Пакет ПМД перебачає проведення безкоштовних лабораторних досліджень:

 • загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
 • загальний аналіз сечі;
 • глюкоза крові;
 • загальний холестерин;
 • швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити;
 • тест на антиген SARS-CoV-2.

За підсумком консультації з сімейним лікарем пацієнт у разі потреби може отримати направлення до вузького спеціаліста. Є випадки, коли пацієнт може звернутися одразу до вузьких фахівців. Цей візит оплатить НСЗУ.

Також безкоштовно й без направлення або укладення декларації з лікарем можна отримати невідкладну допомогу. У цьому пакеті є надання послуг на місці події, під час транспортування та при особистому зверненні пацієнтів. Екстрену медичну допомогу пацієнтам надають коли їхньому життю загрожує небезпека.

Пакет амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги передбачає надання пацієнтам без госпіталізації до лікарні таких послуг:

 • консультування та лікування;
 • проведення рентгенологічних, ендоскопічних, ультразвукових, електрофізіологічних обстежень;
 • лабораторні обстеження;
 • малі хірургічні операції;
 • спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога в умовах денного стаціонару;
 • ведення вагітності в амбулаторних умовах;
 • невідкладна стоматологічна допомога дорослим та дітям, а також планова стоматологічна допомога дітям до 16 років;
 • послуги з медичної реабілітації без госпіталізації.

Пріоритети в охороні здоров’я на 2020-2022 роки

У межах Програми медичних гарантій є пріоритетні послуги, які дозволяють діагностувати новоутворення на ранніх стадіях. НСЗУ платить за проведення мамографії, гістероскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії, цистоскопії та бронхоскопії за підвищеним тарифом. Це має сприяти модернізації обладнання закладів і підвищенню якості медичної допомоги.

Програма медичних гарантій передбачає надання безкоштовних медичних послуг за такими пакетами:

 • пакет «Мамографія грудних залоз» включає консультацію лікаря перед дослідженням, проведення проєкційного рентгенографічного дослідження молочних залоз у двох проєкціях, а також аналіз та опис результатів досліджень лікарем-рентгенологом;
 • пакет «Гістероскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією)» передбачає консультацію лікаря перед дослідженням, обстеження порожнини матки з маніпуляціями чи без, забезпечення знеболення, проведення дослідження взятого матеріалу, аналіз та опис результатів;
 • пакет «Езофагогастродуоденоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією)» забезпечує консультування лікаря, ендоскопічне дослідження стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки крізь ротову порожнину, знеболення, взяття матеріалу під час процедури та аналіз результатів дослідження;
 • пакет «Колоноскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією» включає попередню консультацію лікаря, ендоскопічне обстеження прямої кишки, товстої й тонкої кишки, діагностика утворень, знеболення процедури, проведення дослідження взятого матеріалу, аналіз та опис результатів;
 • пакет «Цистоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією)» передбачає консультацію лікаря перед дослідженням, діагностику стінок уретри, сечового міхура, вічок сечоводів з маніпуляцією та без неї, місцеве знеболення процедури, проведення дослідження взятого матеріалу, аналіз та опис результатів;
 • пакет «Бронхоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією)» містить консультацію лікаря, візуальний огляд дихальних шляхів з або без проведення ендоскопічних маніпуляцій, оцінювання стану органів дихання, знеболення під час процедури, дослідження взятого матеріалу, аналіз та опис результатів обстеження.

Окремий пакет допомоги призначений для хворих з нирковою недостатністю – «Лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах». Він включає проведення процедури гемодіалізу, забезпечення діагностики та лікування анемії, надання невідкладної медичної допомоги при виникненні загрозливих для життя станів.

Також пріоритетними на 2020-2022 роки у сфері охорони здоров’я визначені лікування гострого інфаркту міокарда, гострого мозкового інсульту, медична допомога жінкам при пологах, а також передчасно народженим та/або хворим новонародженим до перших 28 днів життя.

Медична допомога у стаціонарі

Для стаціонарного лікування НСЗУ розробила наступні пакети медичних послуг.

Пакет «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» передбачає проведення обстежень, операцій, забезпечення анестезії, післяопераційного спостереження. Також пакет гарантує безкоштовне знеболення та подальше лікування, а також надання консультацій інших спеціалістів та послуг з медичної реабілітації, направлення до інших закладів/підрозділів для отримання пацієнтом спеціалізованої допомоги.

Пакет «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» включає послуги, спрямовані на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання, відновлення здоров’я пацієнтів без застосування хірургічних операцій, надання медичної допомоги вагітним з ускладненим перебігом вагітності. 

У межах пакету безкоштовними для пацієнта є дослідження, забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду, забезпечення знеболення та медикаментозної терапії, проведення консультацій лікарями, надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді для запобігання виникнення ускладнень, забезпечення доступу до спеціалізованої допомоги.

Пакет «Медична допомога при гострому мозковому інсульті» передбачає огляд та нейровізуалізацію пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт протягом 60 хв з моменту потрапляння пацієнта до лікарні. У пакеті також є лікування з забезпеченням медикаментами та знеболювальними, відстеження показників, забезпечення консультації логопеда у перші 48 годин після госпіталізації, проведення заходів з реабілітації та профілактики.

Пакет «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда» включає екстрену діагностику стану серця, безперервне стеження за станом пацієнта, повний спектр медичної допомоги для відновлення кровотоку у постраждалій від інфаркту артерії, знеболення, лікарські засоби, надання послуг з реабілітації.

Пакет «Медична допомога при пологах» передбачає проведення інструментальних пологів чи кесаревого розтину, зниження больових відчуттів у жінки під час пологів. У лікарні мають цілодобово обстежувати пацієнтку, проводити інтенсивну терапію якщо є загроза життю та виконувати заходів з первинної реанімації та стабілізації стану новонароджених. Також новонародженим та породіллям проводять щеплення, консультують про грудне вигодовування і  післяпологову контрацепцію.

Пакет «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках» включає інтенсивну терапію та виходжування, цілодобовий лікарський і медсестринський догляд, респіраторну підтримку, парентеральне харчування. Тут враховані лабораторні й інструментальні дослідження, офтальмологічні й аудіологічні скринінги для вкрай недоношених новонароджених, вакцинація, ліки, які входять до національного переліку лікарських засобів.

Пакет «Діагностика та хімієтерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей» передбачає:

 • консультування з лікарями різних спеціальностей; 
 • діагностику новоутворень та передпухлинних патологій; 
 • проведення досліджень та магнітно-резонансної томографії, комп’ютерної томографії;
 • забезпечення лікування (хімієтерапія, імунотерапія, тощо);
 • цілодобовий догляд, знеболення, проведення медичної реабілітації; 
 • направлення в інші заклади у разі потреби.

Пакет «Діагностика та радіологічне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей» включає консультації лікарів різних спеціальностей, діагностику новоутворень та передпухлинних патологій, проведення МРТ та/або КТ, забезпечення проведення лікування.

Як і в пакеті хімієтерапевтичного лікування, для онкологічних хворих передбачені цілодобовий догляд, знеболення, медична реабілітація, а також можливість переведення до інших підрозділів/закладів для отримання спеціалізованої допомоги.

Пакет «Психіатрична допомога дорослим та дітям» передбачає: 

 • надання стаціонарної або амбулаторної психіатричної допомоги при розладах психіки та поведінки; 
 • формування індивідуального плану лікування і реабілітації пацієнта; 
 • проведення досліджень та тестів; 
 • консультування лікарями інших спеціальностей; 
 • забезпечення медикаментозного лікування, психотерапії, методів психологічного впливу та реабілітації;
 • цілодобовий лікарський супровід та медсестринський догляд під час перебування у стаціонарі;
 • можливість застосування фізичного обмеження та/або ізоляції пацієнтів з розладами психіки та поведінки;
 • надання допомоги в умовах палати/відділення інтенсивної терапії у разі перебування в загрозливих для життя станах.

Пакет «Діагностика та лікування дорослих та дітей із туберкульозом» передбачає встановлення діагнозу та проведення досліджень, визначення тактики лікування, спостереження за пацієнтом, а також виявлення, діагностика та лікування супутніх захворювань.

Додатково забезпечують надання допомоги в умовах інтенсивної терапії, проведення хірургічних операцій, забезпечення знеболення під час проведення та після операцій і обстежень, забезпечення подальшої медикаментозного лікування.

З 1 квітня допомогу при туберкульозі надаватимуть за двома пакетами: супровід і лікування сімейного лікаря та діагностика і лікування в амбулаторних і стаціонарних умовах.

Пакет «Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини» включає наступні послуги: 

 • тестування на ВІЛ-інфекцію; 
 • до- та післятестове консультування; 
 • медичний нагляд за перебігом ВІЛ-інфекції; 
 • призначення антиретровірусної терапії та видача препаратів; 
 • проведення лабораторних досліджень; 
 • обстежень та консультацій спеціалістів; 
 • направлення до інших закладів охорони здоров’я; 
 • супровід дітей віком до 18 місяців, народжених від ВІЛ позитивних матерів.

Пакет «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії» передбачає такі послуги: отримання препаратів замінної підтримувальної терапії в амбулаторних умовах або під час перебування у лікарні; складання плану лікування та відстеження його перебігу лікарем; обстеження на предмет психічних розладів та встановлення діагнозу у разі наявності підстав; скринінг на туберкульоз, ВІЛ, вірусні гепатити й за потреби направлення на діагностику та лікування; консультування щодо профілактики інфекційних захворювань; направлення в інші заклади для отримання спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги.

Допомога важкохворим пацієнтам

Паліативна допомога спрямована на полегшення симптомів й зменшення страждань важкохворих пацієнтів. У програмі передбачені два пакети медичних послуг цього напряму.

Пакет «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям» включає безкоштовні медичні послуги людям із серйозними хворобами, які пацієнти отримують при госпіталізації. Пакет передбачає надання таких послуг:

 • цілодобова паліативна медична допомога і лікарський догляд;
 • лікування хронічного болю;
 • психологічна допомога;
 • нутритивна підтримка у разі наявності проблем з харчування;
 • симптоматичне лікування;
 • респіраторна підтримка;
 • фізична терапія та медична реабілітація;
 • консультації лікарів різних спеціальностей, у тому числі з різних закладів;
 • навчання членів родин пацієнта навичкам догляду за важкохворими.

Також пацієнти можуть отримати безкоштовну паліативну допомогу вдома. Для цього передбачений пакет «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» з наступними послугами:

 • паліативна допомога за місцем перебування з можливістю створення стаціонару та/або з використанням засобів телекомунікації цілодобово;
 • психологічна допомога;
 • консультування з нутритивної підтримки;
 • лікування хронічного болю наркотичними та ненаркотичними засобами;
 • лікування симптоматичних проявів хвороби;
 • респіраторна підтримка;
 • забезпечення обладнання для пересування пацієнтів та здійснення туалету;
 • консультації лікарів різних спеціальностей, у тому числі з різних закладів;
 • направлення пацієнтів до медичних закладів для надання спеціальної та високоспеціалізованої медичної допомоги.

Медична реабілітація

Окремо до програми включені пакети послуг з медичної реабілітації при захворюваннях у підгострому та відновному періодах. Ці пакети передбачають надання стаціонарної чи амбулаторної допомоги з реабілітації дітям та дорослим.

Послуги з медичної реабілітації пацієнтів із загостреннями захворювань передбачені в пакетах послуг, що надають у стаціонарних умовах.

НСЗУ розробила три пакети послуг з реабілітації.

Пакет «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя» включає такі послуги:

 • первинний огляд та консультація спеціаліста реабілітаційної команди;
 • постановка діагнозу;
 • реабілітація за індивідуальною програмою;
 • клініко-лабораторні та інструментальні дослідження;
 • консультації лікарів інших спеціальностей;
 • оцінювання розвитку дитини;
 • обстеження дитини на ознаки розладів аутичного спектра;
 • консультація офтальмолога;
 • діагностика порушень слуху;
 • навчання родини/доглядачів догляду за дитиною.

Пакет «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату» передбачає консультацію фахівця, постановка діагнозу, послуги з опорно-рухової реабілітації, лабораторні та інструментальні дослідження, консультації лікарів інших спеціальностей, а також навчання пацієнта/членів його родини особливостям догляду за хворим.

Пакет «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи» передбачає консультування та постановку діагнозу, послуги з нейрореабілітації, призначення та моніторинг клініко-лабораторних показників та результатів інструментальних досліджень, консультації лікаря-невропатолога та/або лікаря-невролога дитячого та лікарями інших спеціальностей, навчання особливостям догляду.

Лікування COVID-19

До переліку гарантованих медичних послуг на 2020 рік також увійшли пакети допомоги у разі інфікування COVID-19.

За пакетом «Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2» надають такі послуги, як оцінка стану здоров’я пацієнта і визначення потреби в госпіталізації; транспортування до лікарні пацієнтів, які потребують лікування в стаціонарі; надання медичної допомоги вдома та рекомендацій щодо самоізоляції; цілодобове телефонне консультування пацієнта лікарем центру екстреної медичної допомоги; взяття зразків для ПЛР-тестування мобільною бригадою.

Пакет «Стаціонарна допомога  пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19)» передбачає послуги з первинного огляду, проведення ПЛР-тестування, надання медичної допомоги, лабораторні та інструментальні дослідження, забезпечення знеболення та медикаментозної терапії. 

До гарантованої державою медичної допомоги при коронавірусній хворобі входить надання кисневої підтримки, інтенсивної терапії, підключення пацієнтів до апаратів ШВЛ або системи ЕКМО, що насичує кров киснем.

Також пакет стаціонарної допомоги для хворих на COVID-19 передбачає моніторинг стану здоров’я пацієнта та корекцію лікування, цілодобовий лікарський та медсестринський догляд, консультації лікарів інших спеціальностей, заходи з профілактики загальних ускладнень та вторинної профілактики супутніх захворювань.

Програма медичних гарантій на 2021 рік

З 1 квітня перелік гарантованих державою безоплатних медичних послуг розширять. За інформацією Національної служби здоров'я України до програми медичних гарантій увійдуть 35 пакетів послуг, зокрема 7 нових пакетів: 

 • готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії;
 • стоматологічна допомога дорослим та дітям;
 • ведення вагітності;
 • лікування пацієнтів з нирковою недостатністю методом інтракорпорального діалізу в амбулаторних умовах;
 • супровід та лікування хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги;
 • діагностика, лікування та супровід пацієнтів з захворюваннями крові в амбулаторних та стаціонарних умовах;
 • психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами з охорони психічного здоров’я за місцем перебування пацієнта.

Послуги в межах цих пакетів входили до Програми медичних гарантій 2020 року, але цьогоріч їх мають виділити в окремі пакети. Наразі тривають громадські обговорення проєктів оновлених пакетів послуг на 2021 рік.

Лікарні, які співпрацюють з НСЗУ за програмою медичних гарантій, мають надавати допомогу безкоштовно у межах пакетів послуг. Про те, як поскаржитися на лікарню, де вимагають гроші за лікування, ЗМІСТ писав тут.

Графіка Дарії Муращенко